Czas na szkołę w Kolejkowie!

Kolejkowo we Wrocławiu uczestniczy w projekcie "Szkoła w mieście". Nowoczesnym i nowatorskim podejściu do realizacji podstawy programowej. Bezpłatnym dla Twojej szkoły! Zmieniamy oblicze przedszkola i szkoły w fascynujące miejsce edukacji pobudzające wyobraźnię.
W miniaturowym świecie uczniowie zobaczą budynki charakterystyczne dla Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Poznają życie na wsi, dowiedzą się o pracy kolejarza, leśnika, strażaka, policjanta, mechanika i pracownika budowy. W Kolejkowie przedstawiamy sytuacje dnia codziennego z innej perspektywy. Łącząc zabawę z nauką nasi goście, rozwijają zdolności kreatywnego myślenia i spostrzegawczości. Pod okiem doświadczonych pracowników odkryją tajniki modelarstwa, tworząc własne projekty od podstaw.

Zajęcia zgodne z obecnie realizowaną podstawą programową nauczania od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych w ramach przedmiotów:

1. Dzieci w wieku 4-6 lat Przedszkole

2. Dzieci w wieku 7-9 lat Klasy I do III

3. Młodzież 10-15 lat Klasy od IV do VIII

4. Młodzież 15-19 lat Szkoły Ponadpodstawowe

Krótki opis projektu "Szkoła w mieście"Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie). Projekt "Szkoła w Mieście" wzbogaca ofertę przedszkola lub szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu. Kolejkowo to miejsce, w którym wykorzystujemy wszystkie te elementy dając coś jeszcze - dziecięcą radość!